Nowelizacja ustawy o finansach publicznych da gminom możliwość niedochodzenia należności cywilnoprawnych, które wraz z odsetkami nie przekraczają 100 zł (windykacja małych kwot jest nieracjonalna, bo często koszty postępowania przekraczają wielkość należności). Decydować będzie o tym właściwa rada lub sejmik.

W projekcie wyraźnie rozdzielono przepisy dopuszczające udzielenie ulgi z urzędu (w formie umorzenia należności cywilnoprawnej) od regulacji umożliwiających udzielanie ulg wyłącznie na wniosek dłużnika.