Geoportal ma ułatwić mieszkańcom Płocka, ale i np. inwestorom, wyszukiwanie najbardziej aktualnych informacji o mieście. Jednocześnie ma być narzędziem zapewniającym urzędom i instytucjom sprawne zarządzanie miastem poprzez możliwość analizowania różnych danych, jak choćby związanych z infrastrukturą czy bezpieczeństwem, skojarzonych z konkretną lokalizacją.

Jak poinformował PAP Cezary Supeł, pełnomocnik prezydenta Płocka ds. przedsięwzięć innowacyjnych, geoportal i tworzona jako jego uzupełnienie wizualizacja 3D miasta to efekt współpracy samorządu z wydziałem geodezji i kartografii Politechniki Warszawskiej. „Prototyp geoportalu i docelowo zintegrowana z nim wizualizacja 3D powstały w ramach projektu dużo szerszego, związanego z koncepcją smart city, nad którą Płock pracuje od roku. Geoportal jako narzędzie komunikacji i zarządzania ma być swego rodzaju platformą, skupiającą wszystkie aktywności inteligentnego miasta” – podkreślił Supeł.

Geoportal ma służyć m.in. do zestawiania różnego rodzaju danych, np. informacji o planach zagospodarowania przestrzennego Płocka z gęstością zaludnienia czy aktywnością podmiotów gospodarczych lub stowarzyszeń. Już obecnie znajdują się tam umiejscowione na mapie dane lokalizujące niektóre spółki, instytucje i uczelnie. Są też informacje o inwestycjach, takich jak budowa parkingu, ścieżki rowerowej, a także o stanie bezpieczeństwa w dzielnicach – „bezpieczne i przyjazne osiedle”.

Jak zaznaczył Supeł, geoportal będzie rozwijany i rozbudowywany. „Planujemy wykorzystać geoportal do konsultacji społecznych z mieszkańcami, z wykorzystaniem obrazowania 3D, w tym także do nowej edycji budżetu obywatelskiego. Informacje o poprzednich edycjach są już na nim dostępne. Mamy też nadzieję, że geoportal będzie wstępem do pozyskiwania środków na realizacje przedsięwzięć innowacyjnych i badawczo-rozwojowych, będących priorytetami nowej perspektywy unijnej 2014-20” – dodał.

Supeł zwrócił uwagę, że model 3D Płocka, który jest zintegrowany z geoportalem, umożliwi planowanie np. inwestycji. „Chodzi o to, by istniała możliwość (...) symulowania pewnych potencjalnych rozwiązań, by przestrzenie zobrazować planowaną inwestycją z jej zabudową o określonej powierzchni, wysokości i zobaczyć, w jaki sposób będzie się wpisywała w otaczający krajobraz miasta, sieć komunikacyjną” – wyjaśnił.

W zaawansowanej wersji 3D istnieje można szczegółowo przedstawić nie tylko przestrzenną zabudowę miasta, ale także wewnętrzne schematy budynków, gmachów użyteczności publicznej, bloków mieszkalnych. Ma to istotne znaczenie dla bezpieczeństwa w sytuacjach związanych z działaniami służb ratowniczych, np. straży pożarnej. Taka wizualizacja, zintegrowana z geoportalem, pokazuje przebieg podziemnej sieci wodno-kanalizacyjnej czy gazowej. To z kolei zapewnia informacje dla planowania i realizacji inwestycji związanych z infrastrukturą, np. budowy ulic i dróg.

Supeł zaznaczył, że budowa prototypu geoportalu i modelu 3D była możliwa dzięki zaangażowaniu środowiska naukowego wydziału geodezji i kartografii PW oraz współpracujących uczelni. „Na wydziale tym powstał zespół interdyscyplinarny i międzyuczelniany, który zebrał młodych pracowników naukowych, doktorantów, w tym również z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Prace trwały od wiosny tego roku” – podkreślił.

Prototyp geoportalu Płocka jest ogólnodostępny w internecie pod adresem geoportal.plock.eu. Część funkcji, wymagająca logowania, przeznaczona jest dla pracowników urzędu miasta. „Liczymy na opinie mieszkańców, dotyczące funkcjonalności geoportalu. Chcemy, by zapoznali się z nim i wskazali, które obszary ich bardziej interesują, co wymaga zmian, uzupełnienia” – dodał Supeł.

Od 2013 r. działa Płocka Rada ds. Innowacyjności i Działalności Badawczo-Rozwojowej, która jest organem doradczym prezydenta Płocka w zakresie wspierania innowacyjności i przedsięwzięć badawczo-rozwojowych. W ramach rady opracowywany jest projekt smartPłock, czyli wielofunkcyjnego, aktualizowanego i dostępnego na bieżąco, także poprzez aplikacje mobilne, systemu informatycznego z bazą danych w zakresie zarządzania ruchem na terenie miasta, komunikacji publicznej, bezpieczeństwa i monitoringu, a także inwestycji, usług, edukacji i informacji kulturalnych. (PAP)