Ponadto, jury wskazało za bardzo duży atut tego projektu fakt, iż podejmowane podczas Roku Heweliusza aktywności kierowane były w sporej mierze do mieszkańców, co dodatkowo wpływało na budowanie wewnętrznego wizerunku miejsca. Poza Miastem Gdańsk i jego partnerami, wyróżnienia odebrała, także Gdańska Organizacja Turystyczna za swoje dwa projekty – m.in. kartę turysty.

Konkurs „Welcome” ma na celu nagradzanie projektów, które nie tyle promują dane miasto czy region, ale w wyjątkowy sposób tworzą jego markę, angażując do współpracy wiele podmiotów związanych z daną lokalizacją – samorząd, lokalny biznes czy uczelnię. Analizy oraz oceny merytorycznej nadesłanych zgłoszeń dokonuje Jury, biorąc pod uwagę takie czynniki jak: partnerstwo przy realizacji projektu, wpływ projektu na rozwój regionu, kreatywność i innowacyjność projektu, sposoby realizacji celu, dobór efektywnych narzędzi i kanałów komunikacji, stopień realizacji celu mierzony poprzez porównanie celów postawionych przed rozpoczęciem działania z wynikami uzyskanymi po jego realizacji.


Dla przypomnienia – Rok Heweliusza w skrócie to:
- ponad 70 zaangażowanych partnerów, instytucji kulturalnych, naukowych i społecznych
- ponad 25-tysięczna społeczność internetowa projektu
- blisko 400 wydarzeń i aktywności zrealizowanych na przestrzeni roku
- 120 tys. nakładu wydawnictw, w tym komiksu
- 600 tys. bezpośrednich uczestników wydarzeń i aktywności
- ok. 500 publikacji w mediach
- 15 tys. uczestników konkursów plastycznych i para-plastycznych
- produkcja filmu o Janie Heweliuszu
- wirtualny ambasador Gdańska
- patronat honorowy Prezydenta RP
- wiele produktów trwałych, jak np.: zegar pulsarowy, zegar wahadłowy, wystawy stałe.