Przetargi dotyczyły:
1. Budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Krasickiego i Wyzwolenia od ul. Zdrojowej do ul. Marynarki Polskiej i przystani promowej - o długości 2,25 km.
Wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę z kwotą 1 346 305,23 zł. zaproponowała SKANSKA SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. Józefa Zajączka 9.
2. Budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Wosia Budzysza i ul. Stryjewskiego na odcinku od ul. Sucharskiego do ul. Nowotnej - o długości 1,8 km.
Złożono 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę z kwotą 2 187 981,67 zł. złożyła SKANSKA SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. Józefa Zajączka 9.
3. Budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina na odcinku od ul. Sobótki do ul. Wileńskiej- o długości 2,1 km.
Złożono 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę z kwotą 2 391 677,85 zł. złożyła SKANSKA SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. Józefa Zajączka 9.
Łączna suma zamówień: 5 925 964,75 zł.
Zamawiający dysponował kwotą: 8 364 694,00 zł.
Trwa właśnie procedura sprawdzania dokumentów przetargowych. Kiedy się zakończy, prawdopodobnie jeszcze w czerwcu zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Od tego momentu wykonawca będzie miał 16 miesięcy na realizację inwestycji.