Powstało, by zwiększyć efektywność działań rewitalizacyjnych - Partnerstwo Społeczne„Dolne Miasto Otwarte” zrzesza tych, którym los tej ważnej historycznej dzielnicy nie jest obojętny, i na której rzecz chcą działać. A ich grono się powiększa. Nowych członków Partnerstwa Społecznego „Dolne Miasto Otwarte” poznamy 7 grudnia podczas spotkania partnerów społecznych z prezydentem Pawłem Adamowiczem.

Czas: 7 grudnia (środa), godz. 17.00,
Miejsce: Królewska Fabryka Karabinów, ul. Łąkowa 35/38 Gdańsk

Dolne Miasto, obok Letnicy, Dolnego Wrzeszcza i Nowego Portu jest jedną z czterech gdańskich dzielnic objętych kompleksowym projektem rewitalizacji. Projekt obejmuje zarówno działania o charakterze przestrzennym, jak i społecznym. Działania o charakterze społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczności lokalnej w Dolnym Mieście rozpoczęły się już na dobre. A realizowane są wraz z partnerami miasta w rewitalizacyjnym projekcie oraz podmiotami zrzeszonymi w Partnerstwie Społecznym „Dolne Miasto Otwarte: na historię - na siebie - na innych”. Projekty te skierowane są do wszystkich grup wiekowych. Prowadzone są działania profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży - działa już m.in. Świetlica Ucznia, Młodzieżowa Drużyna Smoczych Łodzi, realizowany jest projekt Dotyk Sztuki oraz Opowiadacze Historii. Dorośli korzystać mogą także z programów profilaktycznych, poradniczych i wspierających w powstałej Poradni Rodzin.

Proces budowania Partnerstwa Społecznego „Dolne Miasto Otwarte” rozpoczął się w 2008 roku i od początku przy współudziale mieszkańców dzielnicy. Dziś w Partnerstwie, obok Miasta Gdańska, działa siedemnaście podmiotów - organizacji pozarządowych, jednostek gminy, przedsiębiorców, a będzie jeszcze więcej. Nowych partnerów poznamy podczas środowego spotkania.
- Partnerstwo Społeczne Dolne Miasto Otwarte to niezwykle wartościowa platforma porozumienia między organizacjami, instytucjami, firmami i osobami prywatnymi, którym los Dolnego Miasta nie jest obojętny. Partnerzy wspólnie realizują program rewitalizacji tej ważnej, historycznej dzielnicy Gdańska, stwarzając lepsze warunki do życia mieszkańców, uprawiana turystyki i rozwoju dzielnicy, tak aby była ona potrzebna i konkurencyjna - mówi Magdalena Chełstowska z Referatu Rewitalizacji gdańskiego magistratu.

Partnerzy Miasta Gdańska zrzeszeni w Partnerstwie Społecznym Dolne Miasto Otwarte:
- CARITAS Archidiecezji Gdańskiej,
- Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”,
- Fundacja Kolonia Artystów,
- Fundacja „Nasza Przestrzeń”,
- Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA,
- Fundacja Theatrum Gedanense,
- Gdański Klub Kajakowy „Szpicgat”,
- Gdańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzykujących Dzieci „Jaś i Małgosia”,
- Gimnazjum nr 9,
- Klub Wodny „Gdańskie Lwy”,
- Peter Wolkowinski: konsultant – zmiana i innowacyjność,
- Przedszkole nr 46 „Muszelka”,
- Stowarzyszenie Artystyczne Kultywator 3Miejski,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Bliżej Centrum”,
- Szkoła Podstawowa nr 65,
- Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO,
- Zakład Wyrobów Turystycznych - Łukasz Darski.