Konferencję otworzył prezydent Gdańska, inicjator powołania stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny. – Sprawna komunikacja w regionie to kolejna ważna sprawa, którą powinniśmy się zająć, by jakość życia mieszkańców naszej metropolii poprawiła się - powiedział Paweł Adamowicz.

Spotkanie zorganizowano w celu wymiany wiedzy na temat powiązań transportowych w regionie, określenia potrzeb i horyzontów w dziedzinie komunikacji lądowej, morskiej i powietrznej.

- W wypracowaniu efektywnej siatki połączeń komunikacyjnych w całej Polsce jest jeszcze wiele do zrobienia, ale dobre praktyki płyną z samorządów, w tym z Pomorza - przykładem jest wspólny bilet metropolitalny, który powstał w wyniku współpracy w ramach Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – mówił minister Massel podczas swojego wystąpienia.

Minister podkreślił, iż działania Rządu RP zmierzają w stronę skrócenia czasu przejazdów między polskimi miastami oraz poprawy infrastruktury kolejowej, opracowany tez został Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do 2013 r.

Jedną z prelegentek była prof. Iwona Sagan z Uniwersytetu Gdańskiego, która podkreśliła, że siła naszego regionu zależy w dużej mierze od spójnej sieci połączeń morskich powiązanych ze sprawnymi rozwiązaniami komunikacji lądowej oraz powiedziała, że trzeba zrobić wszystko, aby ruch drogą wodną zdynamizował się. Prof. Dr hab. Jan Burnewicz z kolei przekonywał, że sprawne systemy w tym komunikacyjne tworzone są latami, na Pomorzu powstają nowe drogi, ale jeszcze musi minąć czas aby nowe inwestycje wpasowały się w cały system i aby mieszkańcy metropolii odczuli korzyści.

Podczas konferencji podjęto dyskutowano również na temat rozwoju połączeń kolejowych, potencjału lotniska im. Lecha Wałęsy oraz kwestiach związanych z morską siecią transportu pasażerskiego.