W planie remontów na 2012 rok GZNK ze środków własnych zabezpieczył kwotę około 5 000 000 zł z przeznaczeniem na remonty lokali opróżnionych z najemców, a po remoncie przeznaczonych pod zasiedlenie. To pierwszy rok bez dotacji do remontów z puli Urzędu Miejskiego.

Prace remontowe prowadzone są obecnie w 23 lokalach. Koszt tych remontów to łącznie 778 000 zł. Do końca roku GZNK planuje wykonać około do 120 remontów lokali.

Ruszyły również prace rozbiórkowe: w budżecie GZNK na rok 2012 na rozbiórki budynków zabezpieczono kwotę w wysokości 794 617 tys. zł. Do dnia dzisiejszego rozebrano 9 budynków, a prace rozbiórkowe są w toku na kolejnych 4 budynkach – łącznie wartość robót to 217 tys. zł.

Ponadto rozbiórki prowadzone są także w Gdańsku Letnicy, w ramach przyznanej przez Wydział Programów Rozwojowych dotacji celowej (rozbiórka dwóch budynków na kwotę 27 920 zł).