Rada Miasta Lublina przyjęła w końcu marca stanowisko, w którym „mając na uwadze chrześcijańskie tradycje Lublina” wniosła o powstrzymanie finansowania z budżetu miasta „dzieł i imprez uderzających w dobre obyczaje lub promujących skandalizujące treści”. Helsińska Fndacja Praw Człowieka wystąpiła w tej sprawie do prezydenta miasta.
W ocenie HFPC stanowisko, w którym wprost wyrażona jest motywacja o charakterze światopoglądowym jest wyrazem braku poszanowania dla przepisów Konstytucji. „Zgodnie z artykułem 25 Konstytucji władze publiczne zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych i światopoglądowych” – tłumaczy dr Dorota Pudzianowska, prawniczka HFPC. „Rozumiemy, że środki na kulturę należy wydawać rozważnie, ale ich dystrybucja nie powinna zależeć od partykularnych interesów czy poglądów, lecz od opinii niezależnych ekspertów” – dodaje dr Pudzianowska.
„Apelujemy do Pana Prezydenta, by przy decydowaniu o rozdzielaniu środków na kulturę kierował się Pan standardami wynikającymi z Konstytucji RP, a nie wskazaniami Rady Miasta Lublin, które są z normami Konstytucji sprzeczne” – czytamy w wystąpieniu.
Wystąpienie dostępne jest tutaj>>>.