W głosowaniu tajnym europarlament 536 głosami przeciw, przy 156 głosach za i trzech wstrzymujących się, wydał negatywną opinię w sprawie Opioły, który został nominowany przez Polskę na członka ETO.   Wcześniej, po wysłuchaniu Opioły 7 grudnia, Komisja Kontroli Budżetowej PE zarekomendowała odrzucenie jego kandydatury.

Kandydaci do Trybunału Obrachunkowego, w którym każde państwo członkowskie ma swojego przedstawiciela, zaproponowani przez państwa członkowskie, są zatwierdzani przez Radę, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, który może albo poprzeć kandydata albo zwrócić się o wycofanie nominacji. Rada nie jest zobowiązana do zastosowania się do zalecenia Parlamentu. W 2016 roku europosłowie wydali negatywną opinię na temat poprzedniego polskiego kandydata na członka ETO, Janusza Wojciechowskiego, który ostatecznie został jednak powołany na to stanowisko.

Marek Opioła (ur. 1976) ukończył w 2003 studia z zakresu politologii na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w 2004 Podyplomowe Studium Bezpieczeństwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW. Od 2002 roku jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, pracował w strukturach partii, był radnym, do 2005 roku jest posłem na Sejm. W wyborach krajowych w 2019 uzyskał mandat posła na Sejm IX kadencji. 27 listopada 2019 został przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek powołany na stanowisko wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, w związku z czym wygasł jego mandat poselski. 

Czytaj także: Prezes PiS oczekuje dymisji szefa NIK >>