Pożyczkami objęte są następujące inwestycje:

1. Projekt Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Krakowa
Kredyt w wysokości 135 mln PLN (ok. 32 mln EUR) jest pierwszym podpisem w ramach projektu Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Krakowa, co do którego EBI zobowiązał się w bieżącym roku w kwocie 1,0 mld PLN (około 238 mln EUR). Ogólne finansowanie EBI pomoże miastu w przeprowadzeniu szeregu programów inwestycyjnych, w tym modernizacji dróg miejskich, zrównoważonej mobilności (transport publiczny, infrastruktura rowerowa, obszary dla pieszych itp.), termomodernizacji budynków, odnowy i regeneracji miasta, mieszkalnictwa socjalnego, technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK) i innej infrastruktury miejskiej. Duża część inwestycji będzie związana z koncepcją Smart City, zgodnie ze strategią rozwoju Miasta.

„Od lat szczycimy się tym, że ani złotówka kredytu nie jest przez miasto „przejadana”. Wszystkie kredyty przeznaczamy na inwestycje i rozwój miasta, co razem w wkładem własnym pozwala nam poprawiać jakość życia w Krakowie – mówi Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa. „Jak pokazują ostatnie duże badania ankietowe przygotowane przez jeden z ogólnopolskich dzienników, krakowianie doceniają te wysiłki i jako największe osiągnięcia miasta w ostatnich kilku latach wskazują m. in. budowę nowych dróg i węzłów komunikacyjnych, nowoczesnych metropolitalnych obiektów i zakup nowoczesnego taboru komunikacji miejskiej.”

2. Termiczna rehabilitacja sieci ciepłowniczej Krakowa
Projekt dotyczy modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczej w mieście Kraków i gminie Skawina. Dwieście milionów złotych z EBI (47,2 mln EUR) pomoże miejskiemu operatorowi sieci ciepłowniczej, którym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie (MPEC) osiągnąć cztery cele: zastąpić istniejące systemy grzewcze oparte na paliwie stałym, a zwłaszcza piece węglowe; odnowić i wymienić rurociągi i związany z nimi sprzęt sieciowy; zastąpić stare podstacje nowymi wysokoparametrowymi systemami dostarczania; i dalej rozszerzać sieć na nowo rozwinięte obszary miasta. W rezultacie większy obszar Krakowa będzie mógł się cieszyć z bardziej energooszczędnego i czystszego środowiska.

Finansowanie EBI pokryje do 50% całkowitych kosztów każdego projektu, a pozostałe będą finansowane z funduszy UE i / lub funduszy własnych beneficjentów.

(http://www.eib.org/infocentre/press)