Poinformowała o tym we wtorkowym komunikacie miejska spółka Stadion w Zabrzu, która prowadzi inwestycję. W listopadzie ub. roku inwestor odstąpił od umowy z dotychczasowym wykonawcą spółką Polimex-Mostostal. Powodem były opóźnienia i trudna sytuacja ekonomiczna firmy. Od tego czasu prace praktycznie stanęły.

W marcu br. spółka Stadion w Zabrzu informowała o zakończeniu inwentaryzacji przerwanej budowy, co pozwoliło na ogłoszenie przetargów na wykonanie brakujących prac. W pierwszym z nich - dotyczącym pokrycia dachu widowni – zwyciężyła firma Mostostal Zabrze GPBP. Umowę z nowym wykonawcą podpisano w poniedziałek, plac budowy ma mu zostać przekazany w ciągu tygodnia.

„Po zakończeniu procedury przekazania nic już nie będzie stało na przeszkodzie, by na budowie stadionu w Zabrzu zostały wznowione prace budowlane” – brzmi fragment komunikatu inwestora.

Spółka Mostostal Zabrze GPBP ma dokończyć prace związane z zadaszeniem trybun wraz z częścią systemu odprowadzania wód deszczowych. Roboty mają potrwać nie dłużej niż trzy miesiące od dnia przekazania budowy, co oznacza że dach ma być gotowy pod koniec października br.

Jednocześnie spółka Stadion w Zabrzu poinformowała o zakończeniu procedury związanej z zapewnieniem finansowania dokończenia prac - inwestor we współpracy z bankiem Pekao ma wyemitować obligacje. Nie podano wartości tej emisji.

Jak uściślił we wtorek Sławomir Gruszka z zabrzańskiego magistratu, uzgodniona umowa w tej sprawie z Pekao została podpisana przez przedstawicieli zabrzańskiej spółki i przesłana do podpisu do centrali banku.

Powrót robotników na budowę stadionu zapowiedziała też we wtorek na jednym z portali społecznościowych prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. „W pierwszej kolejności wykonane zostanie pokrycie dachu. Następnie rozstrzygnięte zostaną przetargi na wykonanie robót związanych z instalacją elektryczną oraz hydrofobizacją i ogrzewaniem” – podała prezydent Zabrza.

Pierwszy etap kompleksowej przebudowy stadionu, na którym grają piłkarze Górnika Zabrze, rozpoczął się we wrześniu 2011 r. Obejmuje na razie trzy trybuny obiektu, oddanego pierwotnie do użytku w 1934 r. Od czasu rozpoczęcia prac, piłkarze Górnika grają przy trzytysięcznej widowni, bo tyle mieści stara trybuna, która ma zostać przebudowana w przyszłości – w drugim etapie przedsięwzięcia.

Pierwszy etap pierwotnie miał się zakończyć w kwietniu 2013 r. Rozwiązując umowę z Polimexem-Mostostalem przedstawiciele inwestora oceniali zaawansowanie prac pod względem rzeczowym i finansowym na ok. 65 proc. Prezydent Mańka-Szulik szacowała, że mimo zmiany wykonawcy inwestycja powinna się zamknąć w zaplanowanej wcześniej kwocie.

Umowa ze spółką Polimex-Mostostal opiewała na 160 mln zł netto. Według wcześniejszych informacji finansowanie przebudowy stadionu przewidziano w formie emisji obligacji - ich wykup ma być prowadzony przez spółkę Stadion w Zabrzu, która przez 15 lat ma być dokapitalizowywana przez miasto ok. 20 mln zł.

Po zakończeniu pierwszego etapu modernizacji dwupoziomowe, zadaszone trybuny mają mieścić ok. 24 tys. miejsc. Wewnątrz nich dostępne będą pomieszczenia komercyjne, a pod nimi - podziemne parkingi. Docelowo widownia ma mieć 32 tys. miejsc. Nowy stadion i ma spełniać wymogi najwyższej, czwartej kategorii standaryzacji UEFA. Ma być areną piłkarską oraz pełnić funkcje kulturalne i rozrywkowe.(PAP)