Informatyzacja ma znacznie ułatwić życie obywatelowi - właściwy odpis będzie można otrzymać w każdym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie dany akt jest przechowywany. Oznacza to, że po odpis nie trzeba będzie jechać do rodzinnej miejscowości. Co więcej, do uzyskania formy elektronicznej aktu nie będzie konieczna nawet wizyta w urzędzie. Obie formy mają mieć taką samą moc dowodową w postępowaniu sądowym.


Ustawa umożliwi również zawieranie małżeństw poza urzędami stanu cywilnego - warunkiem będzie, by miejsce gwarantowało zachowanie powagi ceremonii oraz pokrycie przez małżonków kosztów związanych z przeprowadzeniem uroczystości.