Odbywające się 3 sierpnia 2016 r. zebranie, było drugim spotkaniem wspomnianego zespołu. W debacie dotyczącej projektu założeń strategii polityki społecznej wobec osób starszych do 2030 roku, wzięły udział między innymi: Pani Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przewodnicząca Rady Pani prof. Józefa Hrynkiewicz oraz Pani Poseł Małgorzata Zwiercan Przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej.

Zespół do spraw opracowywania kierunków polityki społecznej wobec osób starszych funkcjonuje w ramach Rady ds. Polityki Senioralnej, pod przewodnictwem Pana prof. Piotra Szukalskiego. Grupa ta będzie kontynuować prace związane z przygotowaniem założeń na kolejnych spotkaniach Zespołu.

(mpips.gov.pl)
 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami