W związku z dynamicznym rozwojem nowych technologii zmienił się sposób postrzegania funkcji administracji publicznej. Pytania o jakość jej funkcjonowania, szczególnie w dobie pojawienia się nowych narzędzi informatycznych, zmian w przepisach KPA, KC i KPC i innych ustawach dotyczących różnych aspektów komunikacji elektronicznej oraz praktycznego stosowania dokumentów elektronicznych, doświadczeń minionej perspektywy finansowej UE i wyzwań stojących przed nową perspektywą pozostają nadal aktualne.


Obecnie większość realizowanych projektów dotyczących e-administracji koncentruje się na zakupie sprzętu i technologii zamiast na poprawie jakości zarządzania, optymalizacji kosztów i wsparciu świadczenia cyfrowych usług publicznych nakierowanych na potrzeby obywateli. Zatem w tym kontekście wydaje się, że powinno dojść do zmian w kierunku minimalizacji ryzyka i optymalizacji kosztów w celu podniesienia jakości funkcjonowania administracji publicznej.

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji: E-urząd – poprawa jakości zarządzania, optymalizacja kosztów, wykorzystanie finansowania nowej perspektywy UE 2014-2020, w trakcie której zaproszeni eksperci podejmą dyskusję o aktualnej kondycji samorządów i odpowiedzą m.in. na pytania:
• czy e- usługi i e-zarządzanie mogą być środkiem do zapewnienia efektywności organizacyjnej i finansowej jst?
• jak wprowadzić analizę procesów dla poprawy efektywności działań?
• czy pojawiające się nowe technologie informatyczne usprawniają funkcjonowanie administracji publicznej, czy też możliwości, które te stwarzają nie są wciąż w wystarczający sposób wykorzystywane?
• czy zmiana przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne doprowadzi do powszechnego stosowania komunikacji elektronicznej?
• jak wyglądają nowe zasady korzystania z e-PUAP i jak wdrożyć rozporządzenie w sprawie identyfikacji elektronicznej?
• jak udostępniać informacje publiczne bez naruszenia prawa do prywatności oraz
prawa do ochrony danych osobowych?
• jak racjonalnie wykorzystać możliwości nowej perspektywy finansowej UE?


Do udziału w konferencji zapraszamy m.in.:
• przedstawicieli samorządów: marszałków, prezydentów, burmistrzów, wójtów,
starostów, sekretarzy;
• przedstawicieli samorządowej administracji regionalnej, związanych z programowaniem e-rozwoju;
• informatyków samorządowych;
• przedstawicieli biznesu działających na styku z administracją;
• przedstawicieli środowiska naukowego.

Koordynator merytoryczny konferencji:
dr Kajetan Wojsyk, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Konferencja E-urząd – poprawa jakości zarządzania, optymalizacja kosztów, wykorzystanie finansowania nowej perspektywy UE 2014-2020 odbędzie się 23-24 marca 2015 r. w Hotelu Narvil Conference & SPA****, ul. Czesława Miłosz 14a, w SerockuSzczegółowe informacje dostępna na: www.konferencja.lex.pl/e-urzad/