Milewski, dawniej w PiS, był prezydentem miasta dwie kadencje w latach 2002-10. Ubiegając się ponownie o to stanowisko startuje z własnego komitetu wyborczego popieranego przez Mazowiecką Wspólnotę Samorządową. Iwaniak, szef płockiego SLD, członek Rady Krajowej i sekretarz Rady Mazowieckiej Sojuszu o urząd prezydenta Płocka ubiega się po raz pierwszy.

Milewski powiedział PAP, że zdecydował się kandydować ponownie na stanowisko prezydenta miasta po wielu rozmowach z mieszkańcami miasta oraz obserwując przez ostatnie cztery lata styl zarządzania miastem obecnego prezydenta Andrzeja Nowakowskiego z PO. „Miasto się nie rozwija, natomiast mieszkańcy w wyniku różnego rodzaju podwyżek, i tych na poziomie lokalnym, i tych na poziomie krajowym, stracili w budżetach domowych miesięcznie od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Samorząd na to nie reaguje” - ocenił Milewski.

Podczas konwencji wyborczej zorganizowanej w jednym z płockich centrów edukacji Milewski zapowiedział m.in. wprowadzenie darmowych przejazdów autobusami płockiej komunikacji miejskiej, refundację leków i dopłatę do specjalistycznych badań lekarskich dla emerytów i rencistów oraz stworzenie w ciągu najbliższych czterech lat około 3 tys. nowych miejsc pracy.

W trakcie spotkania przedstawiono listę kandydatów związanych z komitetem Milewskiego i Mazowiecką Wspólnotą Samorządową na radnych Płocka. Wśród nich znaleźli się m.in. b. wiceprezydent miasta w latach 2002-10 Dariusz Zawidzki i b. szefowa płockiej delegatury mazowieckiego kuratorium oświaty Ewa Adasiewicz. Milewski rekomendował listę jako ”nowy, silny nurt w samorządzie płockim, niepartyjny, obywatelski”.

 

Podczas konwencji wyborczej SLD w specjalnie wzniesionym namiocie w centrum Płocka Iwaniak jako kandydat na prezydenta Płocka ocenił, że miasto potrzebuje zmian rozwojowych, obejmujących edukację, ochronę zdrowia i rynek pracy. „Płock ponownie potrzebuje impulsu do rozwoju, takiego, jak przed laty, gdy zapadła decyzja o budowie zakładów petrochemicznych (obecnie PKN Orlen – PAP). Płock musi stać się atrakcyjną, otwartą na innowacyjność strefą gospodarczą, miastem liderem na Mazowszu, wzorem do naśladowania” - oświadczył. Iwaniak zapowiedział m.in. system dopłat do podręczników szkolnych, bezpłatne przedszkola w wymiarze co najmniej 8 godzin, powołanie płockiego uniwersytetu, a także działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy.

 

Na konwencji SLD przedstawiono listę kandydatów na radnych Płocka. Wśród nich znaleźli się m.in. Wojciech Hetkowski - wiceprzewodniczący rady miasta, b. jego prezydent w latach 2001-02 oraz b. płocki wiceprezydent w latach 1998-2002 Zygmunt Buraczyński.

Oprócz Milewskiego i Iwaniaka w wyborach na prezydenta Płocka wystartują: obecny prezydent miasta Andrzej Nowakowski z PO, senator PiS Marek Martynowski - jako wspólny kandydat PiS, PR i SP, poseł Piotr Zgorzelski z PSL - szef sejmowej komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, a także bezpartyjna Iwona Wierzbicka - architekt i urbanistka oraz Marek Owsik - kierownik Spółdzielczego Domu Kultury Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Samorządni dla Płocka.

W 2010 r. Nowakowski, jako kandydat PO, wygrał wybory na prezydenta Płocka w drugiej turze, uzyskując 52,34 proc. głosów i pokonując Milewskiego, który uzyskał 47,66 proc. głosów. Frekwencja wyniosła wtedy 34,95 proc.

Wybory samorządowe do Rady Miasta Płocka w 2010 r. wygrało PiS, uzyskując tam 28,34 proc. głosów i 9 mandatów. Pozostałe miejsca zajęły: PO - 24,68 proc. głosów i 7 mandatów, SLD - 16,44 proc. głosów i 5 mandatów, stowarzyszenie „Nasz Kraj” - 11,12 proc. głosów i 2 mandaty, PSL - 9,64 proc. głosów i 1 mandat oraz stowarzyszenie „Nasze Miasto Płock” - 8,22 proc. głosów i 1 mandat. Frekwencja wyborcza wyniosła wtedy 46,55 proc. Już w trakcie kadencji troje płockich radnych PiS oraz jeden radny PO zmieniło przynależność na nowo utworzony klub PR. Jeden radny PiS został z kolei radnym niezależnym. (PAP)