PGE w styczniu ogłosiła przetarg na dostawę i wdrożenie systemów obsługi i rozliczeń klientów dla PGE Obrót oraz PGE Dystrybucja.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie m.in. całościowego rozwiązania informatycznego wspierającego obszar sprzedaży detalicznej w PGE Obrót (system klasy CRM i biling) wraz z usługami eksploatacyjnymi i rozwojowymi, dostawą niezbędnej infrastruktury dla każdego z tych systemów, dostawą centralnego systemu bilingowego OSD oraz obsługi zgłoszeń dla PGE Dystrybucja wraz z usługami eksploatacyjnymi i rozwojowymi.

Systemy muszą być dostarczone na jednej platformie technologicznej (pochodzącej od jednego producenta), ale stanowić niezależne architektonicznie (fizycznie i logicznie) rozwiązania informatyczne.

Wymagany termin realizacji zamówienia to 29 miesięcy od daty podpisania umów na realizację wdrożenia systemów, według harmonogramu, który określi SIWZ oraz od 36 do 72 miesięcy świadczenia usług eksploatacyjnych i rozwojowych dla systemów od daty odbioru wdrożenia systemów we wszystkich oddziałach zamawiających.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Przetarg realizowany jest według procedury ograniczonej. Termin składania wniosków o dopuszczenie do postępowania ustalono na 15 lutego. Wadium w przetargu to 2 mln zł. (PAP)