O finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym mogą ubiegać się m.in. samorządowe instytucje kultury.

Wyłączone są instytucje współprowadzone wpisane w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest minister kultury oraz instytucje współprowadzone wpisane w rejestrze organizatorów samorządowych.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania w ramach programu trwa od 29 czerwca do 20 listopada 2018 roku.

Nabór wniosków trwa do 15 maja 2018 roku. Prognozowana wysokość środków na realizację programu to 10 mln zł.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów takich, jak: organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, plenerów, konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw czy organizacji konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych.

Przedmiotem dofinansowania mogą być też nagrania audio lub video, rejestracja video spektakli, filmów, wydanie publikacji i czasopism, organizacja kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych, organizacja rekonstrukcji historycznych oraz wydarzeń kulturalnych i uroczystości upamiętniających postacie.

W ramach kosztów nie można wyceniać pracy wolontariusza, lecz można wykazać koszty związane z jego ubezpieczeniem, wyżywieniem i kosztami podróży służbowych.

Więcej informacji TUTAJ

 

 

Samorząd Terytorialny

Samorząd Terytorialny