Minister przypomniał, że Program Dostępność Plus zainicjował systemową zmianę, polegającą na stopniowym włączeniu dostępności do różnych obszarów i polityk publicznych, do naszej codzienności. - Zmieniliśmy prawo zamówień publicznych i prawo budowlane na bardziej przyjazne dla osób z niepełnosprawnością - powiedział.

Czytaj też: Zadania JST związane z zapewnianiem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami >

Fundusze UE wspierają walkę z barierami

Jak podkreśla kierowany przez niego resort, w walce z barierami architektonicznymi, cyfrowymi i komunikacyjnymi pomagają Fundusze Europejskie, o czym świadczy prezentowany w środę projekt „Dostępne samorządy – granty”. Jest on finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. - To element większego pakietu instrumentów wsparcia, z których skorzystać mogą samorządy we wdrażaniu rozwiązań z zakresu dostępności – zaznaczyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Czytaj: W samorządach wyższy poziom dostępności dla osób niepełnosprawnych, niż średnia krajowa>>
 

Konsultacje i certyfikacja

Ministerstwo minister funduszy i polityki regionalnej przypomina, że w listopadzie 2021 r. uruchomiono wsparcie konsultacyjne i eksperckie Ośrodka Wsparcia Architektury Dostępnej. Podmioty publiczne mogą uzyskać wsparcie merytoryczne, doradcze, informacyjne oraz audytowe w zakresie dostępności. Eksperci wspomogą w projektowaniu nowych rozwiązań zapewniających pełną dostępność budynków i przestrzeni publicznej.

Czytaj: Wyznaczenie koordynatora do spraw dostępności w urzędzie JST >

Natomiast w 2022 roku planowane jest m.in. uruchomienie mechanizmu certyfikacji dostępności dla przedsiębiorców. - Chcemy rozszerzyć zakres oddziaływania Funduszu Dostępności, by nie tylko podmioty publiczne, ale również firmy mogły skorzystać z preferencyjnych pożyczek na likwidację barier architektonicznych – wyjaśniła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Resort deklaruje, zabiega jednocześnie o to, aby dostępność stała się ważnym elementem programów polityki spójności na nową perspektywę 2021-2027.  Gwarantuje to na kolejne lata strumień środków na realizację dalszych projektów rozwijających dostępność w Polsce – podsumowała wiceminister.