Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.


Burmistrz miasta cofnął właścicielowi baru zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.


Przyczyną było codziennie zakłócanie ciszy nocnej, spokoju i porządku publicznego przez klientów lokalu. Natomiast właściciel baru nie powiadamiał o zakłócaniu porządku publicznego.
 

Przedsiębiorca zarzucił organowi, iż cofając zezwolenie nie tylko nie zasięgnął opinii miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, lecz nawet nie poinformował o tym komisji.


WSA uznał, iż w sprawie zaistniały przesłanki uzasadniające cofnięcie przedsiębiorcy zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Co prawda jednego ze zgłoszeń w zakresie zakłócania porządku dokonał sam właściciel baru, nie zmienia to faktu, że poza tym zgłoszeniem jeszcze dwukrotnie w ciągu 6 – miesięcznego okresu doszło do zakłócania porządku publicznego i takie zgłoszenia nie zostały dokonane.

WSA zwrócił uwagę, iż brak jest w ustawie wymogu uzyskania opinii miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przed wydaniem decyzji o cofnięciu zezwolenia.


Tylko przy jeg wydawaniu ustawa przewiduje taki wymóg – wyjaśnił sąd.


Na podstawie:
Wyrok WSA w Rzeszowie z 19 listopada 2013 r., sygn. akt II SA/Rz 627/13, nieprawomocny

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.