Gdynia, w ramach realizacji projektu „Terytorialne standardy jakości usług społecznych pożytku publicznego", realizowanego przez Gdynię w partnerstwie z kilkunastoma organizacjami skupionymi w europejskiej sieci na rzecz ekonomii społecznej REVES, przeprowadza społeczne konsultacje dotyczące jakości usług opiekuńczych. Konsultacje potrwają do końca 2010 r.

Cykliczne spotkania, polegające na dialogu - swobodnej wymianie myśli, opinii i informacji, zorganizuje Gdyński Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Osoby, które nie będą mogły w nich uczestniczyć, a zechcą przedstawić swoje zdanie, zostaną odwiedzone w domu.

Władze Gdyni podkreślają, że każdy głos będzie istotny. MOPS liczy zwłaszcza na opinie seniorów - również tych, którzy nie korzystają z usług opiekuńczych - ich rodzin, wolontariuszy, opiekunek i pracowników socjalnych. W dialogu wezmą udział także osoby odpowiedzialne za organizowanie i realizację tego typu usług, a także władze miasta.

Dialog przyczyni się do osiągnięcia nowej jakości opieki, a w rezultacie lepszej jakości życia najstarszych gdynian. Po konsultacjach powstanie „Karta jakości usług opiekuńczych", a podobna metoda zbierania opinii zostanie zastosowana w przypadku innych kluczowych rodzajów usług społecznych, dotyczących np. wspierania rodzin lub problematyki bezdomności.

Przykład Gdyni pokazuje zatem, że jeśli istnieje wola po stronie władz samorządowych, można relatywnie niewielkim kosztem próbować poprawiać te sfery działalności samorządów, które tej poprawy wymagają. Członkowstwo Polski w Unii Europejskiej w wielu wypadkach pozwala przecież na znaczące zmniejszenie kosztów przedsięwzięć realizowanych przez samorządy (gdyński projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej w wysokości 329 617 euro). Pozostaje liczyć na to, że inne samorządy wezmą przykład z Gdyni i podejmą działania zmierzające do poprawy jakości życia swoich mieszkańców, a szczególnie tych, którzy tej poprawy najbardziej potrzebują.

Samorządy są w tej komfortowej sytuacji, że obejmują swoją działalnością stosunkowo niewielkie społeczności. W rezultacie, ich działania mogą być lepiej dopasowane do lokalnych potrzeb, aniżeli poczynania władz centralnych podejmowane w skali ogólnokrajowej. Stąd też potrzeba promowania wszelkich tego rodzaju przedsięwzięć podejmowanych przez poszczególne samorządy.


Na podstawie: www.gdynia.pl, stan z dnia 23 września 2010 r.