Odpowiedź

Ustawa o gospodarce nieruchomościami w przepisie art. 24 ust. 1 posługuje się definicją gminnego zasobu nieruchomości, który stanowią nieruchomości będącą własnością gminy, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem wieczystego użytkowania gminy.
Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.)