Pytanie:

Pracownik jest zatrudniony w starostwie od stycznia 2004 r. na stanowisku referenta. Po jakim czasie powinien mieć zmianę stanowiska na wyższą i kto powinien podnieść mu stanowisko?


Odpowiedź:
Decyzja o zmianie stanowiska na wyższe należy wyłącznie do starosty powiatu.

Uzasadnienie:
Przepisy o pracownikach samorządowych nie przewidują konkretnych terminów awansowania pracowników. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - dalej u.p.s. pracownik samorządowy, który wykazuje inicjatywę w pracy i sumiennie wykonuje swoje obowiązki, może zostać przeniesiony na wyższe stanowisko, przy czym zgodnie z ust. 2 powyższego artykułu, awans może dotyczyć jedynie stanowisk w ramach tej samej grupy zatrudnionych tj. w ramach stanowisk:

  1. urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych;
  2. doradców i asystentów;
  3. pomocniczych i obsługi.

Nie jest obecnie dopuszczalny awans np. ze stanowiska pomocniczego na stanowisko urzędnicze.

O przeniesieniu na wyższe stanowisko będzie decydował pracodawca. W starostwie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje - wobec wszystkich pracowników urzędu - starosta powiatu (art. 7 pkt 3 u.p.s.). Decyzja o awansie będzie więc należała do starosty.