Kiedy poznamy wynik przeprowadzonej przez resort analizy wiedzy i przygotowań poszczególnych samorządów?

Z informacji uzyskanych w Ministerstwie Środowiska wynika, że wypełnione ankiety przesłało łącznie 1700 gmin i urzędów marszałkowskich. Obecnie resort zapoznaje się z ich treścią i analizuje wyniki. Na podstawie ankiet zostanie przygotowany zbiorczy materiał dla Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i przedstawiony na jej posiedzeniu pod koniec września. Opracowany materiał zostanie opublikowany dopiero po przedstawieniu go komisji. Musimy więc poczekać do jesieni.