- Udział polskich firm w realizacji Krajowego Programu Kolejowego (KPK) jest coraz wyższy. Jeszcze w marcu 2017 roku polskie firmy były wykonawcami 74 proc. liczby umów o wartości 50 proc. wszystkich kontraktów. Już na początku 2018 roku udział ten się zwiększył. Polscy wykonawcy umów na roboty realizowali 76 proc. kontraktów w ujęciu liczbowym i 54 proc. pod względem ich wartości - powiedział Adamczyk.

- Już w 2016 roku poziom nakładów poniesionych przez PKP PLK w ramach krajowego programu wyniósł 3,7 mld zł, to stanowi wzrost nakładów o ponad 700 proc. w stosunku do łącznej wartości nakładów poniesionych w latach 2014 i 2015. Wówczas wydano przez te dwa lata 0,5 mld zł, to pokazuje ogrom zaniedbań naszych poprzedników z którymi musieliśmy się zmierzyć"- powiedział minister.

Adamczyk przypomniał też, że do roku 2023 wydatki na kolej przekroczą łącznie 100 mld zł. (ks/pap)

LEX Zamówienia Publiczne>>