Zgodnie z uchwałą urządzenia rejestrujące obraz muszą spełniać określone warunki: mają to być co najmniej dwie niezależne kamery cyfrowe o obiektywie szerokokątnym (co najmniej 120 stopni) i  rozdzielczości co najmniej full HD.

Urządzenia rejestrujące dźwięk również powinny być co najmniej dwa, przy czym dopuszcza się rejestrację dźwięku za pomocą kamer do rejestracji obrazu.

PKW ustaliła też, że do transmisji i rejestracji niezbędne jest urządzenie zapewniające zasilanie awaryjne, gwarantujące podtrzymanie pracy urządzeń rejestrujących przez okres nie krótszy niż 2 godziny. Konieczne jest także zapewnienie nośnika pamięci pozwalającego na zarchiwizowanie transmisji w jakości full HD.
 


Transmisję wprowadziła nowela Kodeksu wyborczego

Państwowa Komisja Wyborcza wydała uchwałę ws. warunków technicznych transmisji i rejestracji na podstawie art. 52 par. 10 Kodeksu wyborczego. Nowelizacją kodeksu, która weszła w życie 31 stycznia, wprowadzono transmisję z przebiegu głosowania w lokalach obwodowych komisji wyborczych.

Od rozpoczęcia pracy przez obwodową komisję wyborczą do spraw przeprowadzenia głosowania do podpisania protokołu przez obwodową komisję wyborczą do spraw ustalenia wyników głosowania prowadzona będzie internetowa transmisja z lokalu wyborczego.

Informacje o dostępie do transmisji będą podane co najmniej na 24 godziny przez rozpoczęciem głosowania na stronie internetowej PKW. W przypadku gdyby transmisja była niemożliwa z przyczyn technicznych, czynności w lokalu wyborczym będą nagrywane, a następnie udostępniane na stronie internetowej PKW.

Rzadka formuła

Fundacja Batorego sprawdziła, że procedurę rejestrowania i transmisji w sieci internetowej nagrań z kamer zainstalowanych w lokalach wyborczych stosuje się relatywnie rzadko. W państwach, w których była stosowana, jej wprowadzenie argumentowano tym, że kamery w lokalach wyborczych będą stanowić mechanizm wzmacniający przejrzystość wyborów oraz umożliwią ujawnianie fałszerstw i nieprawidłowości. 

Krytycy tego rozwiązania wskazywali, że procedura ta stanowi niedogodność  i uciążliwość dla wyborców, wywiera presję związaną z ujawnieniem faktu udziału w wyborach i zachowania w lokalu w wyborczym, a w pewnych okolicznościach stanowi zagrożenie dla gwarancji tajności głosowania.

 Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza