Dodał, że to samorządy muszą informować mieszkańców o nowych zasadach odbioru odpadów komunalnych.

W Rynie trwa Konwent Wojewodów, na którym przedstawiciele administracji rządowej omawiają stan prac przy m.in. realizacji ustawy śmieciowej.

"56 procent gmin w Polsce ogłosiło przetargi na odbiór śmieci. Oczywiście to zadanie realizują samorządy. Chcielibyśmy, by przetargi ruszyły we wszystkich samorządach i by były rozstrzygnięte przed 1 lipca, bo wtedy możemy dopiero uruchomić to nowe działanie. Rola wojewodów jest wspierająca, czyli musimy wiedzieć, co się stanie w tych gminach, gdzie na przykład przetargi nie dojdą do skutku" - powiedział minister Boni.

Podkreślił, że samorządy w ostatnich tygodniach przyśpieszyły prace nad przygotowaniem się do wejścia w życie ustawy. Pod koniec kwietnia było 36 proc. gmin, które ogłosiły przetargi na wywóz śmieci, teraz jest to ponad połowa samorządów. Minister zaznaczył, że nie ma propozycji, by odroczyć termin wejścia w życie ustawy śmieciowej.

"Nie ma takiego wniosku ministerstwa środowiska, a ten odpowiada za ustawę. Wydaje mi się, że przy takim stopniu zaawansowania i przyśpieszenia prac jakie widać, obecnie najważniejszą sprawą jest akcja informacyjna samorządów i ministerstwa środowiska, skierowana do mieszkańców" - podkreślił.

Dodał, że "wszyscy powinni zrozumieć, by przy różnych napięciach i konfliktach, do obywateli dotarł sygnał, co zmieni się po 1 lipca w systemie odbioru śmieci".

Obowiązująca od pierwszego stycznia 2012 r. tzw. ustawa śmieciowa nakłada na gminy obowiązek całkowitego przejęcia odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi. Od 1 lipca gmina wypełniać będzie obowiązki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem wszystkich odpadów komunalnych. Samorządy będą także zobligowane do odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, a także usuwania odpadów z nielegalnych wysypisk.