1 Prawo zamówień publicznych. Postępowanie odwoławcze w sprawach zamówień publicznych. Inne akty wykonawcze. Koncesja na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne.
Rok wydania: 2016.
Piąte wydanie zbioru przepisów w Serii z Paragrafem. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz.
Autorzy: Aleksandra Sołtysińska, Hanna Talago-Sławoj.
Rok wydania: 2016.
Publikacja, jako jedyna na rynku wydawniczym, kompleksowo omawia unijne regulacje harmonizujące rynek zamówień publicznych w komentarzach do dyrektyw: klasycznej 2014/24/UE, sektorowej 2014/25/UE, obronnej 2009/81/WE oraz dyrektyw odwoławczych 89/665/EWG i 92/13/EWG, odnoszących się m.in. do nowych trybów udzielania zamówień publicznych, możliwości zmiany umów ich dotyczących czy elektronizacji europejskiego systemu zamówień publicznych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem.
Autorzy: Honorata Łopianowska, Anna Packo.
Rok wydania: 2016.
Książka zawiera pełny i uporządkowany zbiór orzecznictwa sądów okręgowych dotyczącego instytucji z zakresu zamówień publicznych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych.
Autor: Magdalena Bielikow-Kucharska.
Rok wydania: 2016.
Książka zawiera kompleksowe omówienie nieprawidłowości skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w zakresie prawa zamówień publicznych. Wskazuje wytyczne w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania, pomagając uniknąć zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych i odpowiedzialności z tego tytułu. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych
Magdalena Bielikow-Kucharska
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

5. Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT. Wybrane zagadnienia praktyczne.
Autorzy: Natalia Gazecka, Konrad Różowicz.
Rok wydania: 2015.
Publikacja umożliwi zamawiającym prawidłowe przygotowanie dokumentacji przetargowej, a wykonawcom z branży IT ułatwi zrozumienie specyfiki zamówień publicznych oraz problemów, jakie mogą wystąpić w przypadku wdrażania systemów informatycznych u jednostek zamawiających. 

Fragment publikacji (.pdf)