1 Prawo zamówień publicznych. Komentarz.
Autorzy: Aneta Bazan, Józef Edmund Nowicki.
Rok wydania: 2015.
Jest to drugie wydanie komentarza do ustawy - Prawo zamówień publicznych, zawierające szczegółowe omówienie wszystkich instytucji prawa zamówień publicznych, a także tezy i uzasadnienia ponad 2000 orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, a ponadto Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, okręgowych i administracyjnych oraz opinii Urzędu Zamówień Publicznych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przepisy.
Rok wydania: 2016.
Książka zawiera zbiór przepisów z zakresu prawa finansowego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym. Tom I.
Autorzy: Stefan Babiarz (red. naukowy), Adam Bieranowski, Maciej Jaśniewicz, Tomasz Kolanowski, Ryszard Pęk, Ewa Stefańska.
Rok wydania: 2016.
W publikacji w sposób szczegółowy i kompleksowy zaprezentowano problematykę szeroko pojętego obrotu nieruchomościami i korzystania z nich zarówno w stosunkach gospodarczych, jak i rodzinnych.

Fragment publikacji (.pdf)

Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym. Tom I
Stefan Babiarz (red. naukowy)
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

4. Opodatkowanie nieruchomości.
Autorzy: Barbara Janiak, Tomasz Kosieradzki, Radosław Piekarz.
Rok wydania: 2016.
W książce w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę opodatkowania nieruchomości. Publikacja w sposób przekrojowy wskazuje na podatkowe skutki nabycia nieruchomości, jej posiadania w ramach działalności gospodarczej i poza nią, prowadzenia procesu deweloperskiego oraz zbycia nieruchomości. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz.
Autor: Bogdan Dolnicki (red. naukowy).
Rok wydania: 2016.
Komentarz stanowi aktualną i praktyczną wykładnię przepisów ustawy o samorządzie gminnym, przedstawiającą ogół norm prawnych odnoszących się do działalności samorządu terytorialnego. 

Fragment publikacji (.pdf)