1 Prawo zamówień publicznych. Postępowanie odwoławcze w sprawach zamówień publicznych. Inne akty wykonawcze. Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne.
Rok wydania: 2017.
Szóste wydanie zbioru przepisów w Serii z Paragrafem. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Prawo zamówień publicznych. Komentarz.
Autorzy: Aneta Bazan, Józef Edmund Nowicki.
Rok wydania: 2015.
Jest to drugie wydanie komentarza do ustawy - Prawo zamówień publicznych, zawierające szczegółowe omówienie wszystkich instytucji prawa zamówień publicznych, a także tezy i uzasadnienia ponad 2000 orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, a ponadto Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, okręgowych i administracyjnych oraz opinii Urzędu Zamówień Publicznych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Prawo zamówień publicznych.
Autorzy: Hanna Drynkorn, Mirella Lechna, Anna Prigan.
Rok wydania: 2014.
Autorki publikacji, bazując na swoim doświadczeniu w doradztwie zarówno na rzecz zamawiających, jak i wykonawców, w przystępny sposób przedstawiły zagadnienia związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych na etapie postępowania przetargowego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Zamówienia publiczne - nowe zasady.
Autorzy: Ewa Garbarczuk, Marek Stompel.
Rok wydania: 2017.
Publikacja przeznaczona jest zarówno dla zamawiających (organy administracji rządowej i samorządowej), jak i dla wykonawców (przedsiębiorcy realizujący zamówienia publiczne). Zainteresuje radców prawnych, adwokatów i sędziów zajmujących się problematyką prawa zamówień publicznych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 
Zamówienia publiczne - nowe zasady
Ewa Garbarczuk, Marek Stompel
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

5. Korzystanie z zasobów osób trzecich w zamówieniach publicznych.
Autor: Katarzyna Eger.
Rok wydania: 2017.
Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę wykorzystania cudzych zasobów i podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. 

Fragment publikacji (.pdf)