1 Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
Rok wydania: 2018.
Stan prawny: 8 lutego 2018 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepisy.
Rok wydania: 2017.
Zbiór przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także dla aplikantów oraz praktyków prawa. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.
Autorzy: Janusz Borkowski, Barbara Adamiak.
Rok wydania: 2017.
W podręczniku zostały omówione koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz.
Autor: Piotr Przybysz.
Rok wydania: 2017.
Publikacja szczegółowo wyjaśniając zawiłości procedury administracyjnej uwzględnia bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo.
Autor: Hanna Knysiak-Sudyka.
Rok wydania: 2017.
Opracowanie zawiera obszerny wybór aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, ilustrującego omawiane zagadnienia, uwzględniający nie tylko dominującą linię orzeczniczą, lecz także orzeczenia od niej odbiegające. 

Fragment publikacji (.pdf)
 
Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo
Hanna Knysiak-Sudyka
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł