1 Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych .
Autorzy: Lidia Więcław-Bator, Leopold Kruszka.
Rok wydania: 2017.
W publikacji przedstawiono m.in.: analizę techniczno-prawną dotyczącą umów o roboty budowlane oraz wykaz najczęściej popełnianych błędów w zakresie sporządzania, realizacji i rozliczania umów o roboty budowlane, usług projektowych i usług nadzoru inwestorskiego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie odwoławcze w sprawach zamówień publicznych. Inne akty wykonawcze. Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne.
Rok wydania: 2017.
Szóste wydanie zbioru przepisów w Serii z Paragrafem. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Prawo zamówień publicznych. Komentarz.
Autorzy: Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Stachowiak, Jarosław Jerzykowski.
Rok wydania: 2017.
Najnowsze wydanie popularnego komentarza to wyczerpujące omówienie zmian w przepisach prawa zamówień publicznych. Dzięki temu publikacja stanowi obowiązkową pozycję dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce.  

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem.
Autorzy: Honorata Łopianowska, Anna Packo.
Rok wydania: 2016.
Książka zawiera pełny i uporządkowany zbiór orzecznictwa sądów okręgowych dotyczącego instytucji z zakresu zamówień publicznych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 
Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
Honorata Łopianowska, Anna Packo
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

5. Prawo zamówień publicznych. Komentarz.
Autorzy: Aneta Bazan, Józef Edmund Nowicki.
Rok wydania: 2015.
Jest to drugie wydanie komentarza do ustawy - Prawo zamówień publicznych, zawierające szczegółowe omówienie wszystkich instytucji prawa zamówień publicznych, a także tezy i uzasadnienia ponad 2000 orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, a ponadto Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, okręgowych i administracyjnych oraz opinii Urzędu Zamówień Publicznych. 

Fragment publikacji (.pdf)