1. Prawo zamówień publicznych. Komentarz.
Autorzy: Aneta Bazan, Józef Edmund Nowicki.
Rok wydania: 2015.
Jest to drugie wydanie komentarza do ustawy - Prawo zamówień publicznych, zawierające szczegółowe omówienie wszystkich instytucji prawa zamówień publicznych, a także tezy i uzasadnienia ponad 2000 orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, a ponadto Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, okręgowych i administracyjnych oraz opinii Urzędu Zamówień Publicznych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie odwoławcze w sprawach zamówień publicznych. Inne akty wykonawcze. Koncesja na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2015.
3. wydanie zbioru przepisów z prawa zamówień publicznych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Zamówienia sektorowe. Komentarz.
Autorzy: .
Rok wydania: 2011.
Komentarz przedstawia zasady i odrębności charakteryzujące zamówienia sektorowe, będące specyficznym rodzajem zamówień publicznych. Zawiera analizę sektorowych przepisów proceduralnych, których wykładnia i stosowanie sprawiają istotne trudności. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Dowiedz się więcej o tej książce
Zamówienia sektorowe. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

 

4. Prawo zamówień publicznych. 631 pytań i odpowiedzi.
Autor: Bartłomiej Kardas (red. naukowy).
Rok wydania: 2015.
Opracowanie ma charakter praktyczny, a przeanalizowane przypadki mogą okazać się pomocne przy wyjaśnianiu wątpliwości powstających na różnym etapie procedury zamówieniowej. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych.
Autor: Włodzimierz Dzierżanowski.
Rok wydania: 2012.
W publikacji przedstawiono procedurę udzielania zamówienia publicznego od momentu wyboru trybu do realizacji umowy, wskazano przy tym na pojawiające się w praktyce błędy oraz ich konsekwencje.
Czytelnik znajdzie tu opis konkretnych stanów faktycznych oraz poglądy orzecznictwa krajowego i unijnego dotyczące opisanych sytuacji. Znajdzie także ocenę zgodności prawa krajowego z przepisami Unii Europejskiej i wskazane zasady wykładni prawa w takich przypadkach. 

Fragment publikacji (.pdf)