1 Uwłaszczenie użytkowników wieczystych w drodze decyzji administracyjnej.
Autor: Elżbieta Klat-Górska.
Rok wydania: 2015.
Książka zawiera kompleksową i przekrojową analizę problematyki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie postępowania administracyjnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Zasada równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych dotyczących technologii informatycznych.
Autor: Tomasz Filipowicz.
Rok wydania: 2015.
W publikacji omówiono wpływ zjawiska uzależniania się zamawiających od produktów i usług pojedynczych przedsiębiorstw informatycznych (vendor lock-in) na jedną z głównych zasad systemu zamówień publicznych, tj. zasadę równego traktowania wykonawców. Opierając się na bogatym wyborze orzecznictwa, w tym m.in. zbiorze orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, oraz na obszernej literaturze zagranicznej, autor przedstawił instrumenty prawne, które mogą pomóc w ograniczeniu zjawiska vendor lock-in i zmarginalizowaniu go do poziomu niemającego wpływu na polską gospodarkę w obszarze wydatkowania środków publicznych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Racjonalność planowania w prawie administracyjnym.
Autor: Katarzyna Wlaźlak.
Rok wydania: 2015.
Książka stanowi prekursorskie rozwiązanie zagadnienia naukowego, dotąd wybiórczo podejmowanego w doktrynie. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Władza samorządu lokalnego.
Autor: Ewa Nowacka.
Rok wydania: 2012.
Książka została napisana z myślą o radnych samorządu gminnego, jak również o osobach, które są zaangażowane w jego działalność i interesują się funkcjonowaniem administracji publicznej. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Władza samorządu lokalnego
Ewa Nowacka
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

5. Instrumenty finansowe w gospodarce gminy.
Autor: Patrycja Zawadzka.
Rok wydania: 2015.
Monografia stanowi przystępne omówienie problematyki funkcjonowania gmin na rynku kapitałowym. 

Fragment publikacji (.pdf)