1. Prawo zamówień publicznych. Komentarz.
Autorzy: Aneta Bazan, Józef Edmund Nowicki.
Rok wydania: 2015.
Jest to drugie wydanie komentarza do ustawy - Prawo zamówień publicznych, zawierające szczegółowe omówienie wszystkich instytucji prawa zamówień publicznych, a także tezy i uzasadnienia ponad 2000 orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, a ponadto Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, okręgowych i administracyjnych oraz opinii Urzędu Zamówień Publicznych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Zamówienia publiczne nie są trudne.
Autorzy: Justyna Olszewska-Stompel, Jarosław Rokicki.
Rok wydania: 2012.
Książka skierowana jest przede wszystkim do osób początkujących w zakresie zamówień publicznych. Autorzy skupili uwagę głównie na zilustrowaniu ustawy, a nie bezpośrednio na jej komentowaniu czy opisaniu - rysunki, tabele, schematy i algorytmy ułatwią zrozumienie omawianych problemów. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie odwoławcze w sprawach zamówień publicznych. Inne akty wykonawcze. Koncesja na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2015.
3. wydanie zbioru przepisów z prawa zamówień publicznych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Prawo zamówień publicznych. 631 pytań i odpowiedzi.
Autor: Bartłomiej Kardas (red. naukowy).
Rok wydania: 2015.
Opracowanie ma charakter praktyczny, a przeanalizowane przypadki mogą okazać się pomocne przy wyjaśnianiu wątpliwości powstających na różnym etapie procedury zamówieniowej. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT. Wybrane zagadnienia praktyczne.
Autorzy: Natalia Gazecka, Konrad Różowicz.
Rok wydania: 2015.
Publikacja umożliwi zamawiającym prawidłowe przygotowanie dokumentacji przetargowej, a wykonawcom z branży IT ułatwi zrozumienie specyfiki zamówień publicznych oraz problemów, jakie mogą wystąpić w przypadku wdrażania systemów informatycznych u jednostek zamawiających. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Dowiedz się więcej o tej książce
Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT. Wybrane zagadnienia praktyczne
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł