Jego zdaniem przegląd skutków obowiązywania ustawy może stać się podstawą do rozpoczęcia takich prac. W Komitecie Stałym Rady Ministrów będzie oceniane funkcjonowanie prawa zamówień publicznych.

– Rozpoczynają się prace nad oceną skutków regulacji ex post – przyznaje Mariusz Haładyj, wiceminister gospodarki.
Zdaniem posła Szejnfelda samo pisanie projektu ustawy od nowa może potrwać nawet dwa lata, później długotrwały może być proces legislacyjny. Dlatego do tego czasu trzeba naprawić te przepisy, które nie funkcjonują właściwie.

Źródło: Rzeczpospolita