Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wszczął procedurę legislacyjną mającą na celu wydanie:

1. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

2. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

3. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Konieczność wydania nowych rozporządzeń wynika z projektowanych zmian w prawie Unii Europejskiej w zakresie wysokości kwot progowych oraz ich równowartości w złotych.

W porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym kwoty wartości zamówień oraz konkursów, a także koncesji, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ulegną podwyższeniu. Podwyższeniu ulegną nie tylko kwoty euro, ale także ich równowartości w złotych z uwagi na wzrost średniego kursu złotego w stosunku do euro.

Zmiany dotyczące wysokości progów oraz nowy średni kurs złotego w stosunku do euro będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 r.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Polecamy
Prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł