Baza konkurencyjności to portal, który umożliwia upublicznianie ogłoszenia (zapytania ofertowego) w celu zbadania rynku i wyłonienia wykonawcy danego zamówienia. Stosowanie bazy jest przy tym obowiązkowe dla korzystających ze środków programu „Kapitał ludzki", jak i obowiązującego w perspektywie 2020 programu „Wiedza, edukacja, rozwój".

Zamówienia finansowane z EFS trafią do internetu >>>

Jak pisze "Rz", korzystania z bazy nie należy traktować jako kolejnego obowiązku administracyjnego. Dla zamawiającego to bowiem szansa na zdobycie konkurencyjnych ofert. Z kolei dla potencjalnych oferentów to szerszy dostęp do zamówień. A do tego dochodzi oszczędność czasu bo wszystkie zapytania znajdują się w jednym miejscu.

Baza konkurencyjności daje duże szanse potencjalnym wykonawcami, gdyż mogą pośrednio czerpać z unijnych funduszy. Co istotne, funkcje portalu pozwalają zawężać kryteria wyszukiwania. Przedsiębiorca może wskazać, jaka kategoria zamówień go interesuje a nawet na terenie jakiego powiatu.

Źródło: www.rp.pl