Jak mówił, dzięki tej kwocie pracę znalazło prawie 3,3 tys. osób, z tego ponad 1,3 tys. osób założyło firmy, a ponad 300 stanowisk utworzono dla osób niepełnosprawnych.

W roku 2013 PUP ma dysponować 55 mln zł. W ramach tej kwoty planuje się utworzyć 3,5 tys. miejsc pracy. Dodatkowo urząd otrzyma ponad 5,3 mln zł na działania dla osób niepełnosprawnych. Dzięki tym pieniądzom pracę będzie mogło znaleźć prawie 400 osób.

Z kolei na przełomie marca i kwietnia PUP będzie starał się o kolejnych 16 mln zł z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Ich otrzymanie pozwoli na utworzenie ok. 1 tys. miejsc pracy.

Według wiceprezydenta, jeśli wszystkie pieniądze trafią do PUP to ogółem w roku 2013 blisko 5 tys. bezrobotnych łodzian będzie mogło liczyć na wsparcie powiatowego urzędu pracy.

Cieślak zwrócił również uwagę, że w styczniu nie zanotowano w mieście nowych zgłoszeń z zakładów pracy o zwolnieniach grupowych. Przypomniał, że w 2012 roku do PUP zgłoszono zamiar zwolnienia ponad 1,2 tys. osób, z których zwolnienia grupowe objęły 939 osób.

Na koniec stycznia 2013 roku w PUP zarejestrowanych było 43 tys. 170 bezrobotnych. 

jaw/ amac/