„Wnioski złożone przez (...) grupę zostały najwyżej ocenione w woj. lubelskim. Pieniądze pochodzą z oszczędności, które pozostały po poprzednich konkursach w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” – powiedziała w poniedziałek Katarzyna Olchowska z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Umowa ws. dodatkowych środków ma być podpisana na początku przyszłego roku

Grupa „Kraina wokół Lublina”, zrzeszająca 15 gmin z powiatu lubelskiego, chce przeznaczyć dodatkowe pieniądze m.in. na stworzenie gminnych inkubatorów rzemiosła i produktów lokalnych. Chodzi o to, by powstały pracownie – w świetlicach wiejskich czy remizach – gdzie mieszkańcy nieodpłatnie będą się uczyć wytwarzania tradycyjnych wyrobów. Będą one odpowiednio wyposażone w narzędzia i urządzenia, np. piec ceramiczny czy chlebowy – tłumaczy Olechowska. "Chcielibyśmy, aby odbywały się tam warsztaty, szkolenia i pokazy, a także targi i kiermasze lokalnych wyrobów” – dodała.

Inne propozycje tej grupy dotyczą stworzenia w gminach ośrodków wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak kolektory słoneczne czy ogniwa fotowoltaiczne - instalacje służące do oświetlenia i ogrzewania wody. „Te obiekty mają powstać w każdej gminie i służyć mieszkańcom jako wzór dobrych praktyk” – zaznaczyła Olechowska.

Grupa „Kraina wokół Lublina”, istniejąca od 2008 r., otrzymała dotąd na wdrożenie lokalnej strategii rozwoju ponad 15 mln zł. Blisko 80 proc. tych środków już rozdysponowano na około 200 różnorodnych projektów.

Na Lubelszczyźnie jest 26 lokalnych grup działania, zrzeszających samorządy, organizacje społeczne i przedsiębiorców na terenach wiejskich. 

kop/ amac/