Obecnie, jeśli dziecko przebywa w przedszkolu dłużej niż pięć godzin (pięć godzin to czas przeznaczony na realizowanie zadań zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego; godziny te są bezpłatne), gminy obciążają rodziców opłatami. Wysokość opłat za pozostałe godziny (powyżej pięciu) ustalają rady gmin.

Jak podano w uzasadnieniu uchwały miejskich radnych, z wyliczeń przygotowanych przez gminę wynika, że stawka 3 zł za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu jest niższa niż faktyczny koszt opieki nad dzieckiem. Realny koszt wynosi bowiem 3,63 zł.

 

Radni zdecydowali także o korzystniejszym dla rodziców sposobie rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Zaproponowali bowiem wprowadzenie możliwości naliczania połowy stawki za każde rozpoczęte zadeklarowane pół godziny pobytu dziecka w przedszkolu, a nie jak do tej pory za każdą rozpoczętą godzinę.

Władze Olsztyna nie wykluczają wprowadzenia jeszcze przed wrześniem ulg dla rodzin, w których dwoje i więcej dzieci uczęszcza do przedszkola.

We wtorek premier Donald Tusk zapewnił, że rząd chce uchronić rodziców przed nadmiernymi kosztami pobytu dziecka w przedszkolu. Wyjaśnił, że rząd rozważa powrót do pomysłu, by rodzice płacili złotówkę za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej od 1 września 2013 r. Jak wyjaśnił, nie zaakceptował przygotowanego projektu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, wprowadzającego opłatę w wysokości 1 zł za 6. i 7. godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. Projekt ten, według premiera, nie gwarantował tego, że rodzice nie będą musieli płacić więcej za kolejne godziny opieki przedszkolnej tzn. ósmą, dziewiątą i następne. Za te godziny stawki nadal by ustalały samorządy gminne.

Premier zapowiedział, że w piątek przedstawi szczegóły nowego projektu dotyczącego "powszechnej i taniej" opieki przedszkolnej.

Z danych resortu edukacji wynika, że są takie gminy, które w ogóle nie pobierają opłat za opiekę nad dzieckiem powyżej 5 godzin, jak i takie, gdzie opłata wynosi powyżej 3 zł za godzinę. MEN podawał także, że 61 proc. dzieci przebywa w przedszkolach dłużej niż 5 godzin dziennie.