Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2016 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2016, przedłożoną przez ministra finansów.

Rząd do 15 czerwca br. przedstawi propozycje średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2016 Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych i ogólnokrajowym organizacjom związków zawodowych, zrzeszających pracowników państwowej sfery budżetowej.

W dokumencie określono średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,0 proc. (w ujęciu nominalnym). Oznacza to, że wynagrodzenia w przyszłym roku nie będą waloryzowane automatycznie jednym wskaźnikiem. Jednocześnie w 2016 r. przewidziano przeznaczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia dla pracowników, które zasadniczo od 2010 r. były „zamrożone”. Dla budżetu państwa oznacza to dodatkowe koszty w wysokości ok. 2 mld zł.


Z punktu widzenia urzędników istotne będzie czy budżet przeznaczony na podwyżki zostanie podzielony po równo  (wtedy każdy urzędnik może liczyć na około 450 zł więcej), czy wysokość przyznanej podwyżki będzie miała charakter uznaniowy i podziału dokonają szefowie poszczególnych instytucji.

(premier.gov.pl)