EFSA poinformował, że rozpoczyna konsultacje społeczne, aby zaangażować zainteresowane strony w swoje prace nad mandatami „Od pola do stołu” dotyczącymi ochrony zwierząt podczas transportu.

EFSA jest zainteresowana opinią zainteresowanych stron na temat tego, czy przyjęta przez ten urząd interpretacja tego mandatu obejmuje odpowiednie praktyki transportowe i obszary zainteresowania oraz jakie istnieją praktyczne trudności w przestrzeganiu aktualnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. - Interesują nas również dane dotyczące warunków mikroklimatycznych, z jakimi borykają się zwierzęta podczas transportu - czytamy w komunikacie o rozpoczęciu konsultacji.

Czytaj: Nie będzie na razie prac nad "piątką dla zwierząt">>

Jest w nim także deklaracja, że eksperci Panelu Animal Health And Welfare (Zdrowie i Dobrostan Zwierząt) są zainteresowani opiniami stron o praktykach transportowych budzących zastrzeżenia, informacjami o praktycznych trudnościach dotyczących przestrzegania aktualnie obowiązującego prawodawstwa, a także danymi odnośnie do wpływu mikroklimatu podczas transportu drogowego i morskiego na dobrostan zwierząt.

EFSA podkreśla, że udział jak największej liczby interesariuszy w tych konsultacjach, w tym również podmiotów gospodarczych, będzie niezwykle cenny.

Zainteresowane instytucje i osoby  proszone są o zgłaszanie uwag do 10 czerwca 2021 roku. Przy składaniu komentarzy należy podać konkretne odniesienie do linii i numerów stron, których dotyczą komentarze.

Informacje można przekazać za pomocą dedykowanego formularza pod linkiem:  ttps://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation/a0c1v00000DO7NIAA1/pc0003>>