Rodzice, którzy wahali się czy występować z wnioskiem o "Dobry start", czyli 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, mogą spokojnie składać wnioski. Ta jednorazowa pomoc nie wykluczy ich z możliwości uzyskania dopłat do najmu mieszkań. 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wydało w tej sprawie specjalny komunikat. Wobec pojawiających się wątpliwości, czy świadczenie "Dobry start" będzie wyłączone z dochodu stanowiącego jedno z kryteriów ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego przypomniało, że świadczenia przyznawane na podstawie programu są wolne od egzekucji, wolne od podatku oraz nie podlegają wliczeniu do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych, o czym stanowi art. 187a ust. 3 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*.

Czytaj też: Dopłaty do najmu - kto i jak może dostać wsparcie >

Wnioski o świadczenie z rządowego programu "Dobry start" można składać od 1 lipca 2018 r. w formie papierowej i elektronicznej. Program zakłada, że raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia, wypłacane będzie 300 zł. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Złożenie wniosku do końca wakacji gwarantuje wypłatę pieniędzy do 30 września.

Czytaj też: Coraz więcej wypłat z programu "Dobry Start" >

----------------------------------------------------------------------------------------------
* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.