Za przyjęciem projektu głosowało 51 senatorów, przeciwko było 42, wstrzymało się 6 osób. 

Czytaj też: Będzie rekompensata dla gmin za zamieszanie z podatkiem od wiatraków>>
 

Zgodnie z proponowaną regulacją, w ustawie odległościowej złagodzeniu miałaby ulec „odwrotna zasada 10H”, która przewiduje zakaz wznoszenia budynków mieszkalnych w odległości mniejszej niż 10H od istniejących turbin wiatrowych. 10H jest zdefiniowane jako 10-krotność całkowitej wysokości wiatraka, do najwyższego punktu osiąganego przez obracające łopaty.

Ustawa odległościowa z 2016 r. wprowadziła zakaz budowy wiatraków w odległości 10H od zabudowań w ten sposób, że przepis ten działa w dwie strony. Nie można zatem postawić budynku w odległości mniejszej niż 10H od istniejącego wiatraka.

Senat proponuje w swoim projekcie taką modyfikację zapisów ustawy odległościowej, by niespełnienie kryterium 10H nie mogło stanowić przesłanki odmowy wydania decyzji o WZ albo pozwolenia na budowę, o ile odległość od turbiny wiatrowej jest większa niż 5H. Odległość 5H zdefiniowano analogicznie jak 10H.

 

Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński

Sprawdź  
POLECAMY