29 lutego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie pieczy zastępczej. Do rozmów zaproszeni zostali przedstawiciele i przedstawicielki całego środowiska związanego z pieczą zastępczą w Polsce, reprezentowane były także organizacje pozarządowe, samorządy lokalne i administracja rządowa. W spotkaniu uczestniczyły m.in Katarzyna Kotula, ministra ds. równości, posłanki na Sejm RP Katarzyna Ueberhan oraz Anita Kucharska-Dziedzic, a także przedstawicielka Rzecznika Praw Dziecka – Dyrektor Zespołu spraw Rodzinnych i Nieletnich Ewelina Rzeplińska-Rogalska.

- To swego rodzaju okrągły stół na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej. Wiemy, że wiele wymaga zmiany, dlatego chcemy jako Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponować nowe otwarcie. Ale wiemy, że te zmiany, które są potrzebne, nie zadzieją się ani same, ani nie zadzieją się wyłącznie rękami ministerstwa. Potrzebujemy tutaj współpracy, dlatego bardzo cieszę się, że naszym pierwszym, mam nadzieję, że nie ostatnim, konsultacyjnym spotkaniu, „okrągłym stole” do spraw pieczy zastępczej, będą zabierać głos przedstawicielki i przedstawiciele różnych środowisk – zaznaczyła ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Tematem dyskusji był m.in. deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej i dążenie do rozwijania jej jak najbardziej rodzinnych form oraz  wynagrodzenia zawodowych rodziców zastępczych i forma ich zatrudniania. Rozmawiano też na temat przyszłych emerytur, a także szeroko pojętego finansowania pieczy zastępczej.

Z inicjatywy szefowej resortu powołano pięć zespołów roboczych, które wypracują rekomendacje rozwiązań:

  1. rodzinnej pieczy zastępczej, w tym rodzicielstwa zawodowego
  2. wsparcia systemowego pieczy zastępczej oraz usamodzielniania pełnoletnich wychowanków
  3. instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym zmian funkcji placówek opiekuńczo-wychowawczych
  4. wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami umieszczonych w pieczy zastępczej
  5. promocji rodzicielstwa zastępczego

- Wskaźnik procesu instytucjonalizacji, co brzmi tak bardzo urzędniczo, a dokładnie oznacza to, jaka jest liczba dzieci w tej właśnie formie opieki rodzinnej w stosunku do wszystkich dzieci, które znajdują się w pieczy. Ten wskaźnik od wielu lat nie zmienił się, pozostaje na poziomie 77 proc. To dla nas ogromne wyzwanie – podkreśliła wiceministra Aleksandra Gajewska.