Perinatalna opieka paliatywna to świadczenia przeznaczone dla rodziców oraz dziecka, w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Świadczenie to – jak wyjaśnia NFZ – obejmuje bezpłatne porady i konsultacje lekarza i psychologa, od momentu stwierdzenia u dziecka nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, do 28 dni od urodzenia dziecka. Po 28 dniach opieki perinatalnej jest możliwość kontynuowania opieki w hospicjum domowym albo w hospicjum stacjonarnym.

Na stronie funduszu dostępne są dane adresowe 16 podmiotów m.in. w Białymstoku, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Warszawie i we Wrocławiu, gdzie można skorzystać ze świadczeń perinatalnej opieki paliatywnej.

Nowa informacja, a hospicja stare?

NFZ nie wyjaśnia, dlaczego akurat teraz podaje tę informację do wiadomości, nie podaje też, czy placówki te istniały od dawna, czy zostały utworzone teraz. A to ważne w kontekście czekającego już prawie półtora miesiąca na publikację wyroku Trybunału Konstytucyjnego i trwających wciąż protestów społecznych. 

 


Trybunał Konstytucyjny 22 października br. stwierdził, że przepis pozwalający na przerwanie ciąży, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby, jest sprzeczny z konstytucją. Chodzi o artykuł 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, który stanowi, że aborcja jest dopuszczalna, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, a także przepis doprecyzowujący tę regulację. Mowa w nim o tym, że w takich przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej.

Czytaj: TK: Aborcja eugeniczna sprzeczna z konstytucją>>

Publikacji nie ma, hospicja są

Publikacja tego orzeczenia oznaczałaby istotne ograniczenie, a według wielu środowisk praktycznie całkowity zakaz przerywania ciąży w Polsce. Już w dniu wydania wyroku rozpoczęły się w całej Polsce protesty przeciwko niemu i trwają one do dziś, a nawet przybierają na ostrości. 

Czytaj: Parlament Europejski: W Polsce jest już faktyczny zakaz aborcji>>

Według zapowiedzi Rządowego Centrum Legislacji wyrok miał być opublikowany najpóźniej 2 listopada, ale do chwili obecnej to nie nastąpiło. Chociaż przedstawiciele partii rządzącej wielokrotnie to zapowiadali.

Informację NFZ można kojarzyć z tymi zapowiedziami, ponieważ tworzenie hospicjów perinatalnych było wskazywane jako jedno z pozytywnych rozwiązań mających łagodzić skutki społeczne ograniczenia / zakazu przerywania ciąży. Wkrótce po ogłoszeniu wyroku TK partia Zbigniewa Ziobry Solidarna Polska zapowiedziała wniesienie projektu ustawy w tej sprawie. 

- Od pewnego czasu jako Solidarna Polska pracujemy nad rozwiązaniami dotyczącymi hospicjów perinatalnych. Chodzi nam o to, żeby chronić kobiety i dzieci, aby pomóc im, żeby kobiety nie zostawały same, kiedy dowiadują się, że ich dziecko jest obarczone wadą letalną. Chcemy, żeby kobiety miały wówczas możliwość skorzystania z profesjonalnej kadry lekarzy, pielęgniarek, żeby nie pozostawały same - mówił 5 listopada Zbigniew Ziobro. Ale dotychczas projekt ten nie został publicznie zaprezentowany. 

Minister nie wspomniał też nic o istniejących już tego typu placówkach - być może o nich nie wiedział, albo wtedy jeszcze ich nie było.