Od 28 listopada otwarte zostaną galerie handlowe. Rząd nieco luzuje obostrzenia, ale ostrzega przed zbytnim optymizmem.

- Chociaż od kilku dni mamy stabilizację liczby zakażeń, to epidemia wciąż zbiera śmiertelne żniwo - powiedział na sobotniej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że obecnie 7-dniowa krocząca średnia to ok. 22 tys., więc sytuacja wciąż jest bardzo poważna.

Czytaj więcej: Premier: Od przyszłej soboty sklepy otwarte, szkoły zostają zdalnie  >

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia ma zapaść decyzja, co dalej. Scenariusze przewidują różne działania, w zależności od aktualnej liczby zakażeń (średniej z 7 dni).

Jeśli zachorowania będą wynosiły poniżej 19 tys, to planowany jest powrót do stref czerwonych, 9400 - powrót do stref żółtych, a 3800 - do stref zielonych. Jeśli jednak średnia liczba zachorowań zacznie rosnąć i przekroczy 27 tys. to będzie trzeba liczyć się z najwyższymi obostrzeniami, czyli narodową kwarantanną.

Rząd rozpoczął konsultacje projektów rozporządzeń na każdy z tych scenariuszy. Projekt o narodowej kwarantannie zakłada m.in. zakaz wyjścia z domu, poza kilkoma wyjątkami jak wyjście po zakupy, do pracy, kościoła czy lekarza.

W paragrafie 9 projektu opublikowano na stronie gov.pl w zakładce "koronawirus" zapisano:

Do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczanie się osób przebywających na tym obszarze jest możliwe wyłącznie w celu:

  1. wykonywania  czynności  zawodowych  lub  zadań  służbowych,  lub  pozarolniczej działalności  gospodarczej,  lub  prowadzenia  działalności  rolniczej  lub  prac  w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
  2. zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
  3. wykonywania  ochotniczo  i  bez  wynagrodzenia  świadczeń  na  rzecz  przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
  4. sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych;
  5. dotarcia do szkoły, placówki oświatowej lub uczelni albo powrotu z nich do miejsca zamieszkania lub pobytu;
  6. odbycia szkoleń i kursów, przystąpienia do egzaminów, testów lub kwalifikowania oraz udziału w ćwiczeniach, o których mowa w § 26 ust. 12.

Pozostanie również obowiązujący dziś zakaz samodzielnego przemieszczania się dzieci i młodzieży do ukończenia 16. roku życia w godzinach 8.00–16.00.

Pozostałe zasady przewidziane w projekcie nie różnią się zasadniczo od regulacji obowiązujących dziś.

W galeriach otwarte byłyby tylko niektóre sklepy (podobnie jak obecnie), a w nich obowiązywałby limit 1 os. na 20 m2.

Nie zmieniłby się np. limit miejsc w komunikacji miejskiej. Tak jak obecnie, byłoby to 50 proc. liczby miejsc siedzących, albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.

Zaostrzone byłyby limity w kościołach - 1 os. na 15 m2 dziś do 1 os. na 20 m2 w razie narodowej kwarantanny.

W zgromadzeniach i Imprezach organizowanych w domu mogłoby uczestniczyć max. 5 osób.

Narodowa kwarantanna oznaczałaby powrót do zakazu działalności salonów fryzjerskich i kosmetycznych.

Uwagi do projektu dot. kwarantanny narodowej można zgłaszać do 27 listopada do godz. 20:00

Nowe zasady bezpieczeństwa - etapy i terminy

Na stronie internetowej www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-bezpieczenstwa można zobaczyć tabelaryczne zestawienie planowanych różnic w ograniczeniach na każdym z trzech wariantów, zależnie od sytuacji epidemicznej.

Źródło: www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-bezpieczenstwa, stan z dn. 21.11.2020, godz. 12.00