Jak poinformowała we wtorek minister Elżbieta Rafalska, projekt ustawy zostanie w najbliższych dniach skierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych. - Alimenty to nie łaska rodziców, to obowiązek wobec własnych dzieci. Trzeba skończyć z akceptacją sytuacji, że jest przyzwolenie do tego, że stosujemy szereg wybiegów, żeby nie wywiązać się z obowiązku wobec własnych dzieci – powiedziała minister podczas konferencji prasowej.

Jak podkreślała, projekt stanowi realizację tzw. pakietu alimentacyjnego zawartego w przyjętym przez Radę Ministrów w kwietniu 2017 r. dokumencie „Przegląd systemów wsparcia rodzin”. Ma to być kolejny - po dokonanej z inicjatywy ministra sprawiedliwości w maju 2017 r. nowelizacji art. 209 Kodeksu karnego - krok ku poprawie poziomu ściągalności alimentów, w tym alimentów na dzieci od ich rodziców.

Czytaj: MS: nowe przepisy dot. alimentów dla dobra dzieci i podatników>>

Minister Rafalska mówiła, że mimo iż ściągalność należności budżetu państwa z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wzrosła z niecałych 13 proc. w 2015 r. do 24,9 proc. w 2017 r., to jej poziom należy nadal uznać za dalece niezadawalający.

Projekt przewiduje także m. in.:
- Skuteczniejszą aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych.
- Umożliwienie prowadzenia egzekucji z diet otrzymywanych przez dłużników alimentacyjnych.
- Sankcje dla pracodawców za nielegalne zatrudnienie dłużnika alimentacyjnego.
- Większą odpowiedzialność pracodawcy za niedopełnienie obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia dłużnika przez komornika sądowego.
- Skuteczniejszą wymianę informacji pomiędzy instytucjami posiadającymi informacje na temat dłużników alimentacyjnych a komornikami.
- Większe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy – dostęp do danych o miejscu przebywania dłużników alimentacyjnych objętych karą ograniczenia wolności w     postaci dozoru elektronicznego, w celu weryfikacji, czy ww. dłużnicy, którzy deklarują brak zatrudnienia, nie wykonują pracy „na czarno”.
- Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 800 zł.
- Środki odzyskane od dłużników alimentacyjnych w pierwszej kolejności mają być przeznaczane na wzmocnienie egzekucji.

 - Projekt zostanie w najbliższych dniach skierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych - poinformowała minister Elżbieta Rafalska.

MERITUM Prawo rodzinne>>