Polska Agencja Prasowa zapytała Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy z dofinansowania do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych mogą się ubiegać właściciele domów, w których nie są oni zameldowani. W pytaniu wskazano sytuację, kiedy taką nieruchomość wykorzystujemy rekreacyjnie, tylko przez jakiś czas w roku. NFOŚiGW odpowiedział,  że nie analizuje stanu prawnego nieruchomości, na których jest zamontowana instalacja PV.

 

Panele na wakacje

Zgodnie z regulaminem wnioskodawcą i beneficjentem jest bowiem osoba fizyczna wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Taka instalacja może być zamontowana na dachu domu, garażu, ale także stać obok domu, . NFOŚiGW zwrócił jednak uwagę, że beneficjent jest dodatkowo zobowiązany do eksploatacji instalacji - we wskazanej we wniosku lokalizacji - przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania.

5 tys. złotych dofinansowania

Z programu "Mój Prąd" można otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w wysokości do 50 proc. kosztów instalacji, ale maksymalnie 5 tys. zł. Udzielane jest ono dla instalacji o mocy od 2 do 10 kW. Budżet programu to 1 mld zł. Od końca marca br. wnioski w programie należy składać elektronicznie za pośrednictwem platformy gov.pl. Z końcem maja z kolei udostępniono możliwość składania wniosków elektronicznych przez pełnomocnika. Minister klimatu Michał Kurtyka zapowiadał w tym tygodniu, że "Mój prąd" ma zostać w przyszłości rozszerzony o możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia na zakup przydomowych ładowarek do samochodów elektrycznych.