W lipcu oraz sierpniu 2015 r. do zespołu prawników warszawskiego biura K&L Gates dołączyło liczne grono doświadczonych prawników, którzy wzmocnią kilka kluczowych praktyk w kancelarii. I tak do grona partnerów Kancelarii i Departamentu Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu dołączyła wraz z zespołem adwokat dr Joanna Łagowska będąca ekspertem w dziedzinie sporów infrastrukturalnych. Zespół Rozwiązywania Sporów wzmocnili również adwokaci Dawid Rapkiewicz i Maciej Antoniak oraz aplikanci adwokaccy Kamila Lipecka i Michał Szumbarski.
Dr Piotr Kunicki, radca prawny, będzie rozwijał Praktykę Zamówień Publicznych, a dr Marlena Wach, radca prawny, dołączyła do wiodącej na rynku Praktyki Prawa Własności Intelektualnej, Telekomunikacji i Nowych Technologii. Zespół Praktyki Korporacyjnej i M&A obsługujący również sektor zbrojeniowy wzmocni Piotr Miller, adwokat.

Kleos. Kompleksowy system zarządzania praktyką prawniczą
Kleos. Kompleksowy system zarządzania praktyką prawniczą > > >

"K&L Gates od początku działalności w Polsce konsekwentnie realizuje długofalową strategię związaną z dostosowaniem zespołów i stylu doradztwa do zmieniających się potrzeb rynkowych. Częścią tej strategii jest wyjście naprzeciw potrzebom klientów, których obsługa wymaga dopasowania się do ich dynamicznie rozwijających się modeli biznesowych. Wiążemy duże nadzieje z rozpoczęcie współpracy z nowymi prawnikami i mamy nadzieję, że szybko będziemy mogli obserwować efekty pracy naszych nowych kolegów." - mówi Maciej Jamka, Partner ds. Administracyjnych warszawskiego biura kancelarii K&L Gates. „Dla biura warszawskiego jest to ważne wydarzenie, które potwierdza nasz stały rozwój. Bowiem od momentu rozpoczęcia działalności K&L Gates w Polsce prawie podwoiliśmy liczbę prawników, a związane z nowymi transferami znaczne odmłodzenie grona partnerów świadczy o otwartości i prężności naszej organizacji." - dodaje Maciej Jamka.

Wakacje 2015

Dr Joanna Łagowska, Partner, adwokat, reprezentuje wykonawców i podwykonawców w sporach z tytułu umów  budowlanych  i innych sporach w sektorze inżynieryjnym i budowlanym. Występuje w imieniu chińskich przedsiębiorstw inwestujących w Polsce, a także doradza w związku ze skomplikowanymi sporami międzynarodowymi, gwarancjami bankowymi oraz postępowaniami sądowymi opartymi na FIDIC. Posiada również doświadczenie w zakresie różnorodnych postępowań arbitrażowych, sporów i kwestii patentowych, w tym min. w doradztwie w związku z umowami sprzedaży, umowami leasingu, sporami korporacyjnymi, roszczeniami z tytułu naruszenia patentów, znaków towarowych i praw autorskich.

Dawid Rapkiewicz jest adwokatem, specjalizującym się w prowadzeniu sporów sądowych przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów z zakresu inwestycji infrastrukturalnych. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego, w szczególności przestępstwach tzw. białych kołnierzyków, zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi oraz problematyką compliance. Doradzał w postępowaniach związanych z przestępstwami popełnianymi przez pracowników oraz w postępowaniach przeciwko członkom kadry zarządzającej spółek handlowych.

Maciej Antoniak jest adwokatem. Specjalizuje się w postępowaniach spornych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi z zakresu prawa spółek, prawa umów handlowych, odpowiedzialności odszkodowawczej, prawa własności intelektualnej (w tym znaków towarowych), prawa nieuczciwej konkurencji oraz prawa pracy, jak też w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych.

Kamila Lipecka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studiowała również na Pace University of New York, CUA Columbus School of Law i Universidad de Granada. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych konferencjach i konkursach dotyczących arbitrażu handlowego. W 2015 roku rozpoczęła aplikację adwokacką. Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym, arbitrażowym i administracyjnym oraz w prawie cywilnym. Posiada również doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi spółek kapitałowych.

Michał Szumbarski, aplikant adwokacki, specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych przed sądami powszechnymi w sprawach gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów z zakresu inwestycji infrastrukturalnych. Jego doświadczenie obejmuje także przygotowywanie analiz prawnych i dokumentacji transakcyjnej w ramach transakcji M&A oraz transakcji nieruchomościowych, doradztwo na rzecz klientów z różnych sektorów w zakresie prawa handlowego, cywilnego i gospodarczego, udział w badaniach prawnych due diligence, a także bieżącą obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego.

Dr Piotr Kunicki, radca prawny, wzmocni departament Zamówień Publicznych warszawskiego biura K&L Gates. Jego praktyka obejmuje doradztwo z zakresu zamówień publicznych, prawa budowlanego, projektów infrastrukturalnych oraz prawa nieruchomości. Doświadczenie Piotra Kunickiego obejmuje sektory branży medycznej i farmaceutycznej, IT, TMT, energetyki oraz infrastruktury, a także sektor obronny i bezpieczeństwa. Stale doradza klientom w tworzeniu konsorcjów, przygotowywaniu ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tworzeniu struktur udziału w postępowaniu poprzez SPV oraz reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi.

Dr Marlena Wach jest radcą prawnym, specjalizuje się w doradztwie dotyczącym ochrony danych osobowych, telekomunikacji, mediów, technologii, własności intelektualnej, prawa internetu oraz e-commerce. Doradza w zakresie regulacji, prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, zamówień publicznych oraz prawa konkurencji i konsumentów. Przed dołączeniem do K&L Gates dr Marlena Wach była starszym prawnikiem w polskich oraz międzynarodowych kancelariach. Ponadto pracowała dla jednego z największych na rynku operatorów telefonii komórkowej w Polsce.

Piotr Miller jest adwokatem, jego praktyka obejmuje pełną obsługę transakcyjną przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem problematyki spółek prawa handlowego. Piotr Miller posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia procesów due diligence, transakcji private equity, procesów restrukturyzacyjnych oraz doradztwa regulacyjnego. Przed dołączeniem do K&L Gates Piotr Miller zdobywał doświadczenie w międzynarodowych i polskich firmach prawniczych. Pracował również dla University of Sydney oraz międzynarodowego brokera ubezpieczeniowego.